Výhody použití karbon-grafitového kompozitu s pasivním tlumením při výrobě strojů  

Vlastnosti materiálu

 • nízká hmotnost
 • velká tlumicí schopnost
 • velká tuhost
 • ovlivnitelný směr tuhosti
 • teplotní součinitel
 • dobrý přenos tepla
Výhody stroje

 • lepší dynamické vlastnosti
 • rychlejší a lepší akcelerace
 • vyšší přesnost
 • nulová roztažnost
 • teplotní stabilita
 • nižší energetická náročnost
 • menší motor

 Náklady

Cena vlákna za kilogram je vysoká, ale ve srovnání s ocelovým nosníkem stejné tuhosti je jen asi čtyřnásobně vyšší než cena oceli. Výhody materiálu a úspory při výrobě často tuto vyšší cenu spolehlivě kompenzují.

Výhody

Výhoda spočívá ve vyšší produktivitě stroje, vyšší přesnosti, nižší spotřebě energie, menším motoru i dalších součástí. Další úspory přinášejí nižší náklady na dopravu a instalaci. Některé součásti bývají tak lehké, že nepotřebují vůbec žádnou manipulační techniku. Protože je výrobní proces aditivní a v jeho průběhu je tedy možné do dílu začlenit mnoho dalších prvků, může být kompozitní díl nakonec i levnější na výrobu. Nejčastěji jsou ale výhody patrné až z „celoživotních“ nákladů uhlíkového komponentu, což je třeba při prodeji výrobků obsahujících komponenty z uhlíkového vlákna zdůraznit.

Příklady

 • O 30 % rychlejší řezání laserem
 • Automatická lisovací linka produkuje o 27 % víc
 • Lis ve výrobní lince pracující v průměru o 30% rychleji

Konkrétní příklady najdete na stránce našich aktivit.