Elektrické izolace

Proces kladení vláken firmy CompoTech dosahuje velmi nízkých úrovní pórovitosti. To nám umožňuje dodávat průmyslově homologované izolační kompozitní konstrukce ze skleněného vlákna pro vysokonapěťové aplikace. Výrobky CompoTech mají osvědčení dle EN61230 a EN61235 – norem pro trubky a nástroje používané pro vysokonapěťová, elektricky izolovaná zařízení.

Po mnoho let CompoTech dodává českému průmyslu zkratovací tyče a izolační násady neboli vysoce izolační trubky ze skleněného vlákna. Tento sektor se dále vyvíjí, a to v oblasti izolovaných konstrukčních trubek pro plošinové výtahy vyráběné firmou France Elevator.

Copyright ©2023 CompoTech PLUS, spol. s r.o.