Schopnosti a kvalita

Schopnosti

Lidé
Profesionální a zkušený tým odborníků se specializovanými znalostmi v oblasti konstruování a výroby kompozitů uplatňovanými v celém procesu firmy CompoTech.

Máme stabilní tým 60 odborníků působících přímo v sídle firmy a zároveň vývojovém i výrobním centru v Sušici. Přibližně 1/3 týmu jsou inženýři pracující v konstrukci nebo na dalším zdokonalování výrobního procesu. Mají znalosti systémů CAD i MKP (metoda konečných prvků), s jejichž pomocí navrhují modely a analyzují díly. Kromě toho máme i malý konstrukční a prodejní tým ve Velké Británii. CompoTech má pevné vazby s technickými univerzitami v Praze a Plzni. Protože máme s určitými projekty přístup k jejich vybavení, mohli jsme u nich testovat nové materiály a procesy a vybudovat knihovnu dat. Data z analýz nám pomáhají v našich vlastních konstrukčních návrzích a jejich analýzách.

Prostory
Na míru stavěná továrna, v níž se nacházejí 4 stroje pro automatické kladení vláken (AFL) a další technika využívaná v našem procesu.

V roce 2011 jsme postavili novou továrnu a máme plány na její rozšíření v roce 2018.  Mezi naše hlavní výrobní stroje patří:

  • 2 více-osé stroje pro automatické kladení vláken (AFL) s kapacitou do 9 m
  • 1 vertikální stroj s délkovou kapacitou až 12 m
  • robotem podporovaný stroj pro kladení vláken specializovaný na neválcové průřezy

Kvalita

CompoTech si uvědomuje, že systémy zajišťování kvality jsou stejně důležité jako sama výrobní technologie. Proto vyvinul metodu monitorování důležitých technických parametrů, kterou začlenil do výrobního procesu jako jeho nedílnou součást.

V CompoTechu se hlídají a řídí kritické technologické parametry jako je napětí vlákna, impregnace a rychlost navíjení.

A co je ještě důležitější, klíčové konstrukční parametry tj. počet a směr vláken řídí počítač a proces navíjení je automatizovaný.

Všechny tyto parametry se v průběhu výroby registrují, každý díl je identifikovatelný, zaznamenaný v databázi a zpětně dohledatelný.

Společnost udržuje od roku 2014 certifikát podle platné normy ISO 9001.

Copyright ©2023 CompoTech PLUS, spol. s r.o.