O firmě CompoTech

CompoTech přináší konkurenční výhody v oblasti konstrukčních kompozitních trubek předním světovým firmám mnoha průmyslových odvětví. Jsme výrobcem kompozitů, který má odborné znalosti v oblasti technicky pokročilých a tlumicích kompozitních nosníků, trubek a jejich spojů.

Zákazníkům pomáháme rozvíjet tržní příležitosti a spolupracujeme s nimi na zdokonalování jejich výrobků maximalizaci úspor. Těch dosahujeme optimalizací kompozitních trubek, jejich výrobní technologie a materiálů.

CompoTech navrhuje a vyrábí konstrukční kompozitní průmyslové profily. V tomto oboru je odborníkem na…

  • Inovace konstrukce
  • Inovace kompozitu
  • Inovace výrobního procesu

Inovace v CompoTechu zahrnuje:

  • 3Dc   třírozměrný kompozit (3D cellular)
  • cDD   dynamické tlumicí účinky kompozitu (Composite Dynamic Damping)
  • iCC    integrované kompozitní spoje (Integrated Composite Connections)

CompoTech pokračuje v rozšiřování svých vědomostí o 3D (komůrkové) struktuře, tlumicích vlastnostech a konektivitě kompozitů, aby se stal jedním z hlavních poskytovatelů těchto znalostí.

Co je vlastně v trubce

Materiály

Proces CompoTech se vyvíjel za použití všech typů uhlíkových, aramidových i skleněných vláken. Zvláštní specialitou je grafitové vlákno s extrémně vysokým modulem pružnosti (známé i jako smolné či pitch vlákno), které se doporučuje tam, kde se využijí jeho jedinečné vlastnosti. CompoTech používá jako pojivo pouze epoxidovou pryskyřici, ta ale existuje v mnoha typech. Jako obzvlášť efektivní se v procesu firmy osvědčil epoxid s rozptýlenými uhlíkovými nano-trubičkami. CompoTech byl průkopníkem začleňování tlumicích materiálů do kompozitů a výsledkem je obrovské zlepšení tlumicích vlastností strojních součástí. To je vítáno jako obzvlášť přínosné.

Navíjení

CompoTech vyvinul metodu automatického navíjení vlákna na jehličky při výrobě kompozitů už v roce 1994 a od té doby proces neustále zdokonaluje. Dnes je metoda známá pod názvem „axiální kladení vláken“.

axial-fibre-modulus-graph

Umístěním vláken v ose trubkového komponentu je možné dosáhnout vyššího objemového podílu tj. do daného objemu dostat větší množství vláken. Více vláken v kompozitu znamená:

  • o 10 % až 15 % vyšší tuhost
  • o 50 % vyšší pevnost v ohybu

Axiální uložení umožňuje umístění více „účinných“ vláken zlepšujících parametry profilu. Několik příkladů:

Několik základních průřezů

251-example-80mm-sections-2

Nejjednodušším výrobkem je trubka kruhového průřezu. Proces firmy CompoTech umí uložit vlákna vůči ose trubky pod jakýmkoliv úhlem v rozsahu 0˚ – 90˚. I obyčejná trubka s vlákny pod 0˚ bude vždycky lepší v ohybu a stabilitě než trubky vyrobené jiným procesem. Všechny trubky s proměnlivou tloušťkou se musejí vyrábět automatizovaným procesem s přidáváním axiálních vláken. Přidáním axiálních vláken do tlustších částí se zlepšuje ohybová charakteristika dané roviny. Jsou-li vyžadovány ostré hrany nebo rozměrově přesné vnější tvary průřezu, je nutno použít vnější formu. CompoTech se už před časem zaměřil na vývoj procesu, který takové profily dokáže vyrobit přesně, opakovatelně a co nejhospodárněji. Kromě toho nabízí samozřejmě mnoho dalších profilů a může předvést příklady dalších možností.

Aditivní výroba

Proces firmy CompoTech představuje aditivní výrobu. Naprostá většina materiálu přidaného v průběhu výroby zůstává součástí výsledného výrobku. Uhlíkové vlákno je sice drahý materiál, ale náš výrobní proces má jen minimální ztráty. Výrobek tak může být levnější než jeho kovový ekvivalent, a to díky úsporám nákladů na následné úpravy nebo zabudovávání dalších prvků a s tím související nástroje a přípravky.

Formy a výrobní objemy

Formy mohou být různé: od jednorázových, experimentálních až po dlouhodobě používané pro velkoobjemovou výrobu. Jedna forma může mít širší použití, a proto všude, kde se to vyplatí, CompoTech veškeré své formy sám vlastní. Je-li pro výrobu potřebná nová forma, je na její pořízení účtován příspěvek od zákazníka, což ale zákazníkovi nedává vlastnictví takové formy ani právo o ní rozhodovat. Každá nově vyrobená forma se používá v kombinaci s dalšími, již existujícími, na které přispívali předchozí zákazníci. Výrobní objemy se mohou pohybovat od jednoho do tisíců kusů dle potřeb zákazníka. Některé experimentální díly se dají vyrobit za pomoci stávajících forem nebo za pomoci velmi levných forem na jedno použití. Sériová výroba a výsledná cena závisí na požadovaných dodacích lhůtách a velikosti výrobních šarží. To totiž určuje, kolik forem bude potřeba a kolik dílů se na každé formě vyrobí.

 

Copyright ©2023 CompoTech PLUS, spol. s r.o.