Historie firmy

CompoTech založili v roce 1995 Ondřej Uher a Vítek Šprdlík, kteří jsou v současnosti na pozicích ředitele pro výzkum a vývoj a technického ředitele.

Oba měli zkušenosti s teoretickými i praktickými aspekty technického zpracovávání kompozitních materiálů a byli přesvědčeni, že tradiční proces navíjení vláken by se dal důkladným a pečlivým výzkumem, analýzou a aplikací do výrobního prostředí dál vylepšovat.

A právě tato filozofie kombinující výzkum a vývoj s rozsáhlými aplikačními znalostmi se stala hnací silou firmy po celou dobu její existence a bude její hnací silou i do budoucna.

Historie

1995  

Ondřej a Vítek zakládají CompoTech Plus spol s r.o.

1999  

Rory Carter zakládá ve Velké Británii CompoTech Plus Ltd. a přebírá zodpovědnost za prodej a distribuci, čímž Ondřeji a Vítkovi umožňuje soustředit se na technické aspekty.

2000   

Do firmy nastupuje jako výrobní ředitel Vladislav Ptašnik.

2005   

Všechny pozice a role nyní fungují ve sjednocené firmě pod názvem CompoTech Plus spol. s r.o., což zredukovalo počet administrativních vrstev a Rory Carterovi umožnilo soustředit se na rozvoj obchodu a zlepšování služeb zákazníkům.

2007   

CompoTech přijímá internet jako komunikační prostředek pro externí pobočky. Na ČVUT v Praze působí Robin Paul

2008   

CompoTech kupuje v Sušici pozemek na nové sídlo firmy a na výrobní prostory.

2011

CompoTech se stěhuje do nových prostor.

2014

Udělena certifikace ISO 900: 2008.

2015

CompoTech oslavil 20. výročí.

2018

Stroj pro kladení vláken za pomoci robota přináší vyšší kapacitu a zvýšení kvality.

Copyright ©2023 CompoTech PLUS, spol. s r.o.